Kategorier
Klyngebomber Politisk arbejde

Klyngebomber rammer civile i Ukraine

2014ERG_Ukraine_Clusters
En fejl-affyret Uragan klyngebomberaket liggende på en mark i et område, der kontrolleres af ukrainske styrker, nær Novomykhailivka, Ukraine den 14 oktober 2014.

Ny rapport dokumenterer brug af klyngebomber i Ukraine – både den ukrainske hær og rebeller/russiske styrker har brugt de forbudte våben, der mest rammer civile.

Rapporten dokumenterer at den ukrainske hær har sendt klyngebomber mod Donetsk, som inden konflikten var en millionby. Det er helt uacceptabelt, og det er på tide med en udmelding fra Udenrigsministeriet, der er lige så klar i mælet, som når Assad og andre bruger klyngebomber.

Rapport: http://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions
Fordømmelse af Assad’s brug af klyngebomber: http://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrigspolitiske-nyheder/newsdisplaypage/?newsID=CC8B89ED-1C65-4718-9F2A-1C0EC5615254

Kategorier
Politisk arbejde

USA underskriver Ottawa-konventionen

I september vandt Danmark Mod Landminer og vores internationale samarbejdspartnere måske den til dato største sejr, da USA indgik en aftale om at underskrive Ottawa-konventionen med et forbehold der går på Korea-halvøen.

Ottawa-konventionen beskriver, at det ikke er tilladt at: anvende, producere, opmagasinere eller overflytte antipersonel miner.

Man forpligter sig endvidere til at fjerne udlagte miner og rydde egne territorier for miner. Disse punkter er meget svære at efterleve for mange (krigsførende) nationer. Her er Danmark et foregangsland, og kunne som den første nation erklære sig 100 % minefri i 2012. Det skyldes blandt andet DMLs arbejde.

Mere end 162 lande har ratificeret Ottawa-konventionen. USA er det sidste medlemsland af NATO til at underskrive konventionen. Stadig mangler vigtige nationer som Rusland, Kina, Indien og Pakistan at tilslutte sig.

For mere info:
US Coalition to Ban Landmines http://www.uscbl.org/

Pressemeddelelse fra Det Hvide Hus http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/fact-sheet-changes-us-anti-personnel-landmine-policy

Ottawa-konventionen i detaljer: http://icbl.org/en-gb/the-treaty.aspx

Kategorier
Politisk arbejde

USA vil stoppe med at købe og fremstille landminer

Danmark mod Landminer er rigtig glade for nyheden om, at USA vil stoppe fremstilling og køb af antipersonelle miner – det er et kæmpe skridt i den rigtig retning!

Hos Danmark mod Landminer så man dog gerne, som også udtrykt af Danish Deming Group, at USA tog skridtet fuldt ud og tiltrådte Ottawa-konventionen.
En tiltrædelse af konventionen vil også nemlig også betyde, at USA forpligter sig til at destruere de oplagrede antipersonelminer, ligesom USA forpligtiger til at udarbejde en årlig gennemskuelig rapport på området.

Men der er stadigvæk et godt stykke vej endnu, da Ottawa-konventionen, ligesom USA’s udmelding, kun for antipersonelminer – og ikke øvrige minetyper eller klyngebomber.

Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/06/28/115809.htm

Kategorier
Klyngebomber

UM: Danmark går forrest og skrotter klyngebomberne

Artikel er videreformidlet fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Danske klyngebomber er skrottet. Det er sket flere år før fristen i Konventionen om Klyngeammunition udløber. Det bidrager til at sende et stærkt signal til andre lande om at skille sig af med klyngeammunition hurtigst muligt.

Danmarks frist for destruktion af nationale ammunitionslagre er først i 2018, men regeringen har valgt at fremrykke skrotningen af de danske våbenlagre. De sidste danske klyngebomber er nu væk.

Rester af de sidste danske klyngebomber. Foto: Forsvarets Materieltjeneste
Rester af de sidste danske klyngebomber. Foto: Forsvarets Materieltjeneste

Udenrigsminister Martin Lidegaard glæder sig over, at Danmark er gået forrest, og har skrottet de danske klyngebomber langt inden fristen:

”Det sender et stærkt signal til omverdenen at Danmark nu har skrottet alle sine klyngebomber. Klyngebomber er modbydelige, inhumane våben, som alle lande bør skille sig af med hurtigst muligt. Arbejdet stopper ikke her. Alle lande, der står uden for Oslo-konventionen, skal med ombord, så vi får et verdensomspændende, totalt forbud. I tæt samarbejde med ligesindede lande samt de danske og internationale humanitære organisationer forsætter vi vores fælles kamp for en verden helt fri for klyngebomber.”

Også forsvarsminister Nicolai Wammen finder det glædeligt, at Danmark så hurtigt har fået destrueret alle sine klyngevåben:

“Klyngeammunition er et levn fra fortiden, som gennem tiden har rettet stor skade mod civile. Derfor er det et positivt og tydeligt signal at sende til omverdenen, at vi fra dansk side er gået forrest og så hurtigt – over fire år før tid – har afsluttet destruktionen af vores klyngevåben. En beslutning, som der også har været opbakning til i kredsen af partier bag forsvarsforliget. Forsvaret fortjener ros for den hurtige håndtering af denne opgave.”

Cluster Munition Coalition, der repræsenterer humanitære organisationer i 90 lande glæder sig ligeledes over, at de danske våbenlagere er væk. Direktør Sarah Blakemore udtaler:

”At Danmark nu har færdiggjort destruktionen af sit lager af klyngebomber er en milepæl i den globale kamp mod dette afskyelige og forbudte våben. At dette er gennemført fire og et halvt år inden den deadline, der er fastsat af konventionen, viser Danmarks engagement i forhold til konventionen og beskyttelsen af civile verden over. Vi opfordrer alle andre lande til at følge Danmarks eksempel og sikre at alle lagre af klyngebomber tages ud af brug og aldrig kan bruges igen.”

Baggrund
Klyngebomber er store granathylstre, der indeholder op til 200 små sprængladninger, som er dødbringende og kan forblive aktive i mange år, efter de er kastet. Selv en lille bevægelse kan detonere dem, og de er så små – ofte på størrelse med en coladåse – at børn nemt kan samle dem op. Den voldsomme skade, klyngebomber har påført civile, førte i 2008 til et forbud i form af en international konvention, som 113 lande indtil nu har underskrevet. Danmark var blandt de 30 første underskrivere af konventionen og var derved med til at sikre, at den trådte i kraft. Medlemslandene har forpligtiget sig til at afvikle deres beholdning af klyngeammunition inden for en 10-årig periode, for Danmarks vedkommende senest i 2018.

Det danske lager af klyngeammunition omfattede oprindeligt ca. 42.000 granathylstre, indeholdende tilsammen ca. 2,5 millioner sprængladninger. Destruktionen er gennemført med fokus på høj grad af genbrug, hvilket har bidraget til at holde destruktionsprisen nede. Den samlede udgift til destruktionen er opgjort til ca. 17,5 millioner danske kroner eller ca. 7 kroner per sprængladning. En repræsentant fra Forsvarets Materieltjeneste overværede destruktionen af de sidste danske klyngebomber.

Konventionen tillader, at man beholder en begrænset mængde klyngeammunition og sprængladninger til f.eks. uddannelse af rydningspersonel. Forsvaret har til det formål bibeholdt ca. 3600 sprængladninger således at ekspertisen på rydning af denne ammunitionstype kan opretholdes.

Danmark har i mange år støttet arbejde med at udbrede konventionerne mod klyngevåben og landminer, samt FN’s arbejde med at rydde miner, klyngebomber og andre eksplosive krigsefterladenskaber. Danmark støtter i perioden 2013-15 internationale humanitære organisationer med 10 millioner kroner. Pengene går til arbejde med at udbrede klyngebombe- og landminekonventionerne, forskning i minerydningsteknikker mv.  Danmark støtter endvidere FN’s minerydningsfond (United Nations Mine Action Service, UNMAS) med 30 millioner kr. over en toårig periode.

Yderligere info:

CMC: Richard MacCormac, Folkekirkens Nødhjælp, mobil: 2969 9138

The Convention on Cluster Munitions: http://www.clusterconvention.org/

Kategorier
Ikke kategoriseret

Danmark mod Landminer indkalder til Generalforsamling

Generalforsamling udskydes.

På grund af fortsat arbejde med regnskab er vi nødt til at udskyde den generalforsamling der var planlagt til  14. september14.

En ny dato vil blive annonceret så snart vi har de sidste poster i regnskab på plads.

DML har stadig hårdt brug for aktive medlemmer – send os en mail hvis du kunne tænke dig at hjælpe til.

 

Afslutningsfesten for dette års Roskilde Festival frivillige fortsætter som planlagt fra kl 15:30 Lørdag d. 14 september! Det bliver super hyggeligt at gense alle sammen, og fejre den indsats som alle var med til at yde.

Vi glæder os til at se dig –

Venlig hilsen fra bestyrelsen, Danmark mod Landminer