Kategorier
Generalforsamling Organisation

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Danmark mod Landminer

Kære medlemmer af Danmark mod Landminer

Det er mig en fornøjelse at indkalde til generalforsamling i Danmark mod Landminer onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.00. Generalforsamlingen foregår i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, 2200 København N.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen 2012 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Orientering om foreningens økonomi
 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 6. Godkendelse af budget og kontingent for det nye år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt.

Har du et forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen skal du sende det til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 9. maj. Forslaget vil da blive offentliggjort d. 16. maj og behandlet under dagsordenens pkt. 7.
Bestyrelsen beklager den sene indkaldelse til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Rune Saugmann,
formand

Kategorier
Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2011 i Danmark mod Landminer

Kære medlemmer af Danmark mod Landminer

Det er mig en fornøjelse at indkalde til generalforsamling i Danmark mod Landminer torsdag den 28. april 2011 kl. 18.30. Generalforsamlingen foregår i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, 2200 København N.

Kategorier
Generalforsamling Organisation

Årsberetning, Foreningsåret 2009

Til kamp mod landminer, regnskabsposteringer, klyngebomber og uprofessionel kommunikation

DANMARK MOD LANDMINERS ÅRSBERETNING, FORENINGSÅRET 2009

Kære medlem af Danmark mod Landminer

Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke jer for alle at have valgt os til hvervet i 2009. Og jeg vil gerne særligt takke bestyrelsen for at have valgt mig som jeres formand i 2009, det er et ærefuldt og spændende hverv. Bestyrelsen skal også have tak for konstruktivt samarbejde og modspil i året der gik. For dem der ikke måtte være klar over det er jeg Rune Saugmann og foreningsåret 2009 var mit tredje år som formand for DML.

Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 21/04-10

Bestyrelsen i Danmark mod Landminer indkalder i henhold til vedtægternes til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 21. april 2010 kl. 19:30 i El-forbundets lokaler, Tikøbgade 9, 2200 København N.

I overensstemmelse med vedtægterne er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Formandens beretning om det forgangne år
4. Valg
5. Evt.

Mere tilgår

Kristoffer Van, DML foreningssekretær