Kategorier
Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2011 i Danmark mod Landminer

Kære medlemmer af Danmark mod Landminer

Det er mig en fornøjelse at indkalde til generalforsamling i Danmark mod Landminer torsdag den 28. april 2011 kl. 18.30. Generalforsamlingen foregår i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, 2200 København N.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen 2011 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Orientering om foreningens økonomi
 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 6. Godkendelse af budget og kontingent for det nye år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt.

Har du et forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen skal du sende det til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag d. 14. april. Forslaget vil da blive offentliggjort d. 21. april og behandlet under dagsordenens pkt. 7.

Med venlig hilsen

Rune Saugmann,
formand