Kategorier
Bestyrelsen Roskilde Festival

Åbent brev til Roskilde Festival

Her følger en opfordring, baseret på et årelangt arbejde i – og kærlighed til – humanitært arbejde og Roskilde Festival.

Åbent brev,
af Rune Saugmann, formand for Danmark mod Landminer.
Til: Roskilde Festival samt humanitære foreninger. Se liste nederst i brevet.

Roskilde Festival er i høj grad båret af og kendt for princippet om frivilligt arbejde og ‘medejerskab’ gennem deltagelse. Festivalen er samtidig en af Danmarks større humanitære aktører, og engagerer utallige foreninger i arbejdet med at få festivalen til at ske. Frivillighed og humanitært arbejde er således bærende principper for organiseringen af selve festivalen, og med til at give festivalen sin identitet. Men på handelsområdet kan kombinationen af de to sagtens styrkes.

Gennem Danmark mod Landminer (og tidligere Cystisk Fibrose Foreningen i Roskilde) har jeg været engageret i snart sagt alle områder af festivalen, og har oplevet den fantastiske følelse det giver at være med til at få festivalen til at ske, hvad enten som event-arrangør, vagt, eller handelsdrivende.
Men jeg har oplevet at der på handels-området  er en tendens til at strømlinjede og kommercielle initiativer overskygger de eksperimenterende og frivilligheds-bårne initiativer. Jeg har i en årrække været involveret i at skabe UXO bar ved badesøen, og har her på egen krop mærket både de gode og de mindre gode sider af at drive en bar på grundlag af frivilligt arbejde.
Et nattelivs-handelsmiljø drevet af humanitære og frivillige kræfter er måske lidt mere kaotisk og lidt mindre strømlinjet end barer, der drives af professionelle. Men det giver også et helt andet resultat: et nattemiljø der ‘forlænger’ stemningen fra lejren og fornemmelsen af at skabe festivalen sammen; og en forlængelse af den humanitære forskel Roskilde Festval gør i verden – gennem det overskud der måtte være på bar-drift og, vigtigst, gennem inddragelse af hundredvis af festvaldeltagere i den enestående kombination af at skabe en god festival og samtidig udføre humanitært arbejde eller frivilligt foreningsarbejde.

I forlængelse af de interessante toner om mere deltagerengagement der hen over sommeren har lydt fra Roskilde Festval vil jeg derfor opfordre både handelssektionen og det humanitære miljø til at medvirke til at festivalens ‘ånd’ bliver om muligt endnu mere kendetegnende for handelsmiljøet, så det ikke kommer til at ligne en ‘kopi’ af Københavns/Roskildes natteliv, kendetegnet ved de samme kommercielle aktører, men bliver et miljø hvor man kan mærke at de frivillige på Roskilde, evt. på tværs af foreninger og organisationer, arbejder sammen om at skabe en åben, inkluderende og rummelig festival der gør en forskel og ikke bare drikker sig fuld.
Det skal kunne mærkes at Roskilde er et anderledes sted, og der er et enormt potentiale i at udvikle denne følelse; at det udover fantastiske musikoplevelser handler om frivillighed, at være del af et større fællesskab, at engagere sig humanitært og kulturelt; og om at få alt dette til at ske ved en fælles indsats. Om at give deltagerne nye perspektiver ikke bare på musik, men også på sig selv og deres rolle i verden.
De humanitære organisationer kan – ved i højere grad at turde gå udenfor den hårdtprøvede model med oplysning kombineret med muligheden for frivillige donationer – være med til at få dette til at ske, og Roskilde Festival kan hjælpe på vej ved i højere grad orientere sig mod og facilitere barer drevet af folk der ikke driver bar til hverdag men til gengæld deler værdigrundlag med festivalen. Dette brev er en opfordring og udfordring til begge sider – og et tilbud om at jeg og Danmark mod Landminer gerne deler erfaringer med dem der tager udfordringen op.

med venlig hilsen

Rune Saugmann

// Formand, Danmark mod Landminer //

// Chairman of Board, Denmark Against Landmines // 

Dette brev er sendt til:
Roskilde Festivals ledelse, plus handelssektionsleder Lars Orlamundt,

Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors
John Olsen, Formand for Amnesty
Henrik Stubkjær, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Andreas Kamm, Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp
Benjamin Skovgaard Jørgensen, Formand for URK’s Cafe Zusammen