Kategorier
Generalforsamling Organisation

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Danmark mod Landminer

Kære medlemmer af Danmark mod Landminer

Det er mig en fornøjelse at indkalde til generalforsamling i Danmark mod Landminer onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.00. Generalforsamlingen foregår i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, 2200 København N.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen 2012 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Orientering om foreningens økonomi
 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 6. Godkendelse af budget og kontingent for det nye år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt.

Har du et forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen skal du sende det til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 9. maj. Forslaget vil da blive offentliggjort d. 16. maj og behandlet under dagsordenens pkt. 7.
Bestyrelsen beklager den sene indkaldelse til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Rune Saugmann,
formand