Kategorier
Politisk arbejde

USA underskriver Ottawa-konventionen

I september vandt Danmark Mod Landminer og vores internationale samarbejdspartnere måske den til dato største sejr, da USA indgik en aftale om at underskrive Ottawa-konventionen med et forbehold der går på Korea-halvøen.

Ottawa-konventionen beskriver, at det ikke er tilladt at: anvende, producere, opmagasinere eller overflytte antipersonel miner.

Man forpligter sig endvidere til at fjerne udlagte miner og rydde egne territorier for miner. Disse punkter er meget svære at efterleve for mange (krigsførende) nationer. Her er Danmark et foregangsland, og kunne som den første nation erklære sig 100 % minefri i 2012. Det skyldes blandt andet DMLs arbejde.

Mere end 162 lande har ratificeret Ottawa-konventionen. USA er det sidste medlemsland af NATO til at underskrive konventionen. Stadig mangler vigtige nationer som Rusland, Kina, Indien og Pakistan at tilslutte sig.

For mere info:
US Coalition to Ban Landmines http://www.uscbl.org/

Pressemeddelelse fra Det Hvide Hus http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/fact-sheet-changes-us-anti-personnel-landmine-policy

Ottawa-konventionen i detaljer: http://icbl.org/en-gb/the-treaty.aspx