Bliv medlem!

Det skal ikke være dyrt at støtte op om en verden fri for landminer og klyngevåben.

Derfor har Danmark Mod Landminer i mange år haft kontingentsats på 100 kr. årligt for personligt medlemskab og firmakontingent på 1.500kr. årligt.
Det er også muligt at tegne sig for et månedligt bidrag, hvis du har lyst til at støtte Danmark mod Landminer yderligere.

For at blive medlem og/eller give et månedligt bidrag, skal du blot sende en mail til medlem@landminer.dk .
I mailen bedes du oplyse dit navn, adresse og at du ønsker at være medlem. Vi vil herefter maile dig et medlemsnummer, så du efterfølgende kan tilmelde til Betalingsservice på nedenstående link.

Tilmeld dit medlemskab til Betalingsservice her.

Du skal bruge dit konto- og registreringsnummer samt medlemsnummer hos DML. Dit medlemsnummer har du enten netop fået pr. mail, og ellers kan du f.eks. finde det på tilsendte indbetalingskort. Du kan også rekvirere det ved at sende en mail til: medlem@landminer.dk.

Ønsker du ikke længere at være medlem af Danmark Mod Landminer kan du til hver en tid sende en mail til medlem@landminer.dk. Opsigelsen af medlemskabet gælder fra den dag DML modtager mailen. Er kontingentet opkrævet for medlemsperioden, vil kontingentet ikke blive refunderet.