Kategorier
Organisation Politisk arbejde Roskilde Festival

Frivillig-workshop mandag d. 25. marts!

Danmark mod Landminer søger frivillige til politisk arbejde og oplysnings- og fundraisingsarbejde. Kom til Frivillig-workshop mandag d. 25. marts!

Mandag d. 25. marts 2013, kl. 19-21
Tikøbgade 9, 2200 København N (Dansk El-forbunds lokaler)
Facebook event: https://www.facebook.com/events/158742674284202/

Bliv en del af kampen mod landminer og klyngebomber, ha’ det sjovt med en masse andre frivillige, og få erfaring med politisk og frivilligt arbejde.
Vi er en lille organisation, med ca. 600 medlemmer og et par håndfulde aktivister i kernen, så vi kan tilbyde dig ansvar og udfordringer fra dag 1 – både indenfor det politiske arbejde og i foreningsarbejdet med oplysnings- og fundraisingprojekter. Der er to opgaver som vi særlig gerne vil ha’ dig til at tage del i:

Kategorier
Generalforsamling Organisation

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Danmark mod Landminer

Kære medlemmer af Danmark mod Landminer

Det er mig en fornøjelse at indkalde til generalforsamling i Danmark mod Landminer onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.00. Generalforsamlingen foregår i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, 2200 København N.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter er dagsorden for generalforsamlingen 2012 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Orientering om foreningens økonomi
 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 6. Godkendelse af budget og kontingent for det nye år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt.

Har du et forslag, som du vil have behandlet på generalforsamlingen skal du sende det til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 9. maj. Forslaget vil da blive offentliggjort d. 16. maj og behandlet under dagsordenens pkt. 7.
Bestyrelsen beklager den sene indkaldelse til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Rune Saugmann,
formand

Kategorier
Politisk arbejde

Danmark fører an i kampen mod miner

Danske minerydningsorganisationer er blandt de førende i verdens brændpunkter, når det gælder om at rydde de dødbringende efterladenskaber fra krig og konflikt, og Danmark mod Landminer fastholder kravet om en minefri verden til den danske regering og det internationale samfund, når FN’s internationale minerydningsdag markeres den 4. april.

”Landminer, klyngebomber og ueksploderet ammunition forårsager stadig stor menneskelig lidelse verden over, men særligt når det gælder landminer, går det den rigtige vej: For 20 år siden blev 20.000 mennesker årligt lemlæstet eller dræbt af landminer. I dag er antallet af ofre nede på omkring 4.000 mennesker. Det er inspirerende at vide, at der er to danske organisationer der har en stor aktie i denne udvikling,” siger Øyvind Dyrnes fra fortalerorganisationen Danmark mod Landminer.

Kategorier
Klyngebomber

Pernille Frahm: Gør en indsats mod klyngevåben

af Pernille Frahm, tidligere ordfører for landminer og klyngevåben

I midten af november kommer en rapport om landminer og klyngevåben fra den internationale organisation mod landminer og klyngevåben. Det bør være startskuddet til et nyt dansk skridt fremad!

Klyngevåben er årsag til lemlæstelse af tilfældige civile hvert år. Særligt børn er udsatte, for de ikke-eksploderede levninger fra tidligere konflikter appellerer til børns nysgerrighed, og resultatet er død eller lemlæstelse. Et liv som handicappet i et fattigt og uroligt område giver meget dårlige fremtidsmuligheder.

Kategorier
Klyngebomber Politisk arbejde

Nu skal investeringer i klyngebomber forbydes!

I dag udgiver bl.a. Danmark mod Landminer en rapport om Danmarks klyngebombepolitik i 2011. I den anledning udtaler formand Rune Saugmann at“Danmark mod Landminer må igen i år konstatere at det endnu ikke er lykkedes at få forbudt investeringer i klyngebomber på trods af at det klart strider mod formålet med Oslo-traktaten mod klyngebomber, som Danmark har skrevet under på. Lad os håbe at det bliver sidste gang vi må konstatere det.”

Are you funding cluster bombs?Rune Saugmann er utilfreds med at “Danmark har ved at indføre klyngebombe-konventionen forpligtet sig til ikke at medvirke til eller tillade produktionen af klyngebomber, men samtidig er det fuldt lovligt at investere i klyngebombeproduktion. Det er en uheldig og dobbeltmoralsk politik som gør at tusinder af danskere kan være involverede i produktionen af klyngebomber uden at vide det.”

Selv om Oslo-konventionen mod klyngevåben ikke eksplicit forbyder investeringer i klyngeammunition indeholder traktatens artikel 1c et forbud mod at assistere produktion og brug af klyngeammunition. Denne bestemmelse forbyder helt klart staternes egne investeringer klyngeammunition, og bør dermed også gælde private investeringer, selv om dette spørgsmål ikke eksplicit var forudset i traktaten. Den danske praksis hidtil er i modstrid med Oslo-traktatens hensigt og underminerer traktatens effektivitet. At ændre den er at gøre op med dobbeltmoral på et vigtigt område der berører tusinder af menneskers liv, og vil give danskerne sikkerhed for at de ikke indirekte investerer i modstrid mod deres egne holdninger og moralske  overbevisning uden at være klar over det.

Investeringer i klyngebomber har været diskuteret da DanWatch udstillede de største banker og pensionskassers investeringer i klyngebombeproducenter, og derigennem fik dem til at ændre deres investeringspraksis. Det er et vigtigt og godt skridt. Men ingen NGO kan holde styr på alle aktører i investeringsmiljøet, og DanWatchs taktik med at stille problemet åbenlyst til skue er ikke effektiv overfor mindre aktører, idet den afhænger af at der er medieinteresse i den investerende aktørs adfærd.
“I Danmark mod Landminer mener vi at det er ansvarsforflygtigelse at se igennem fingrene med hensyn til private investeringer i klyngebomber. 
Det kan godt lade sig gøre at forbyde investeringer i klyngebomber, selv om dagens investeringslandskab er kompliceret. Det er sket i Belgien, Irland og Luxemborg, så det kan også ske i Danmark. Ligeledes er investeringer relateret til f.eks. terrorisme forbudt, så hvorfor ignorere klyngebombernes terrorisering af civile i områder hvor der har været konflikt?” udtaler Rune Saugmann, formand for Danmark mod Landminer.

Danmark var et af de første lande til at underskrive og ratificere Oslo-konventionen mod klyngebomber, der blev indgået i 2008. Ved at gå forrest i ratificeringsprocessen var Danmark blandt de 30 der skulle til for at traktaten kunne træde i kraft som en del af international lov.
Danmark blev dermed et foregangsland i kampen for at få udryddet et af de værste våben der findes, og var med til at udbrede troen på traktaten, og vise at det faktisk var muligt at forbyde klyngeammunition. Men ved ikke at tage skridtet fuldt ud har Danmark igennem de sidste år været med til at svække effektiviteten af den selv samme traktat vi lagde et stort engagement i at få indgået.

Den årlige rapport om klyngebombepolitik verden over, Landmine and Cluster Munitions Monitor udgives i dag, 16. november.
Rapporten udgives af de internationale paraply-organisationer Cluster Munitions Coalition og International Campaign to Ban Landmines som Danmark mod Landminer er en del af.

Kapitlet om Danmarks klyngebombepolitik kan læses på http://www.the-monitor.org/custom/index.php/region_profiles/print_profile/255
Læs hele rapporten på http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=cmm/2011/
Se mere om udgivelsen her: http://www.industrymailout.com/Industry/View.aspx?id=306985&q=380970641&qz=2c397c

Kontakt: Rune Saugmann, formand for Danmark mod Landminer
runesaugmann@landminer.dk / tlf. 2181 0244 / www.landminer.dk

 

WHAT IS THE CLUSTER MUNITION COALITION?

The Cluster Munition Coalition (CMC) is a global network of more than 350 civil society organisations working in some 90 countries to end the harm caused by cluster bombs. The CMC was launched in November 2003 and founding members include Human Rights Watch, Handicap International and other leaders from the Nobel Peace Prize-winning International Campaign to Ban Landmines, which secured the 1997 Mine Ban Treaty. Since the signing of the Convention on Cluster Munitions by 94 countries at the Oslo Signing Conference in December 2008, the CMC mobilised an intensive global ratification campaign to ensure that 30 countries ratified the Convention swiftly. After this happened on 16 February 2010, less than two years after the treaty was formally adopted, the CMC’s priority is to ensure the highest level of participation in the First Meeting of States Parties and to monitor as states begin the formal process of implementing the treaty’s obligations.

Find out more about the work of the CMC here.