Kategorier
Klyngebomber Politisk arbejde

Det er tid til at Danmark forbyder investeringer i klyngebomber!

Den 16. November udgiver ICBL den årlige rapport om klyngebombepolitik verden over. Danmark mod Landminer har lavet research til kapitlet om Dansk klyngebombepolitik, og må igen i år konstatere at det endnu ikke er lykkedes at få forbudt investeringer i klyngebomber på trods af at det klart strider mod det man gerne vil med Oslo-traktaten. Det er en uheldig dobbeltmoralsk politik som gør at tusinder af danskere kan være involverede i produktionen af klyngebomber uden at vide det.

Are you funding cluster bombs?Det kan godt lade sig gøre at forbyde investeringer i klyngebomber, selv om dagens investeringslandskab er kompliceret. Det er sket i Belgien, Irland og Luxemborg, så det kan også ske i Danmark.

DanWatch har stillet spørgsmål til de største banker og pensionskasser, og derigennem fået dem til at ændre deres investeringspraksis. Men ingen NGO kan holde styr på alle aktører i investeringsmiljøet, og DanWatchs taktik med at stille problemet åbenlyst til skue er ikke effektiv overfor mindre aktører, idet den afhænger af at der er medieinteresse i den investerende aktørs adfærd.

Det er dermed en opgave for staten at styre hvilke aktiviteter borgerne har lov at engagere sig i, inklusiv at investere deres penge i. Det er allerede tilfældet med terror, og det bør det også være med hensyn til klyngebomber.

Danmark var et af de første lande til at underskrive og ratificere Oslo-konventionen mod klyngebomber, der blev indgået i 2008. Ved at gå forrest i ratificeringsprocessen var Danmark blandt de 30 der skulle til for at traktaten kunne træde i kraft som en del af international lov.

Danmark blev dermed et foregangsland i kampen for at få udryddet et af de værste våben der findes, og var med til at udbrede troen på traktaten, og vise at det faktisk var muligt at forbyde klyngeammunition. Men ved ikke at tage skridtet fuldt ud har Danmark igennem de sidste år været med til at svække effektiviteten af den selv samme traktat vi lagde et stort engagement i at få indgået.

Selv om Oslo-konventionen mod klyngevåben ikke eksplicit forbyder investeringer i klyngeammunition indeholder traktatens artikel 1c et forbud mod at assistere produktion og brug af klyngeammunition. Denne bestemmelse forbyder helt klart staternes egne investeringer klyngeammunition, og bør dermed også gælde private investeringer, selv om dette spørgsmål ikke eksplicit var forudset i traktaten. Den danske praksis hidtil er i modstrid med Oslo-traktatens hensigt og underminerer traktatens effektivitet. At ændre den er at gøre op med dobbeltmoral på et vigtigt område der berører tusinder af menneskers liv, og vil give danskerne sikkerhed for at de ikke handler i modstrid mod deres egne holdninger og moralske  overbevisning uden at være klar over det.

Kategorier
Bestyrelsen Roskilde Festival

Åbent brev til Roskilde Festival

Her følger en opfordring, baseret på et årelangt arbejde i – og kærlighed til – humanitært arbejde og Roskilde Festival.

Åbent brev,
af Rune Saugmann, formand for Danmark mod Landminer.
Til: Roskilde Festival samt humanitære foreninger. Se liste nederst i brevet.

Roskilde Festival er i høj grad båret af og kendt for princippet om frivilligt arbejde og ‘medejerskab’ gennem deltagelse. Festivalen er samtidig en af Danmarks større humanitære aktører, og engagerer utallige foreninger i arbejdet med at få festivalen til at ske. Frivillighed og humanitært arbejde er således bærende principper for organiseringen af selve festivalen, og med til at give festivalen sin identitet. Men på handelsområdet kan kombinationen af de to sagtens styrkes.

Kategorier
Roskilde Festival

DML på Roskilde Festival 2011

Danmark mod Landminer har fået tilsagn om, at vi kan deltage på årets Roskilde Festival. Det bliver desværre ikke med UXO bar ved badesøen, men i form af et servicejob – formentlig som portvagt.

Vi søger derfor nu friske medarbejdere til at hjælpe os.
Læs mere om deltagelse og tilmeld dig allerede i dag her!

Ansøgningsfrist: 20. maj 2011

Kategorier
Politisk arbejde

Ny rapport om Danmarks klyngebombe-politik på vej fra DML

Selv om Fogh-regeringen var skeptisk til at begynde med lykkedes det at få Danmark til at være blandt de første lande der tiltrådte Oslo-konventionen mod klyngebomber.

Det betyder at Danmark er forpligtiget til bl.a. at destruere sine lagre af klyngebomber og til at sørge for at der ikke investeres i klyngebomber. Så processen med at få afskaffet klyngebomber er langt fra afsluttet i det øjeblik traktaten er indført.

For at se hvordan det går med processen laver Danmark mod Landminer i samarbejde med Cluster Munitions Coalition (den internationale koalition mod klyngebomber, en rapport om hvordan det danske forbud mod klyngebomber udspiller sig i praksis.

I maj laver vi research til rapporten, og vi forventer at den udkommer først på efteråret 2011. Hvis du har lyst til at bidrage til arbejdet så meld dig ind og skriv til os.

Kategorier
Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2011 i Danmark mod Landminer

Kære medlemmer af Danmark mod Landminer

Det er mig en fornøjelse at indkalde til generalforsamling i Danmark mod Landminer torsdag den 28. april 2011 kl. 18.30. Generalforsamlingen foregår i Dansk El-Forbunds lokaler på Tikøbgade 9, 2200 København N.